การใช้งานโปรแกรม ฟีนิกซ์เทรดดิ้ง

โปรแกรม ฟีนิกซ์ เทรดดิ้ง 

เป็นโปรแกรมทำนายกราฟแท่งเทียน ว่าในวันต่อๆ ไปนั้น ราคามีแนวโน้มที่จะขึ้นหรือลง โดยโปรแกรมหลักจะทำนายกราฟทุกแท่งเทียน

เพื่อช่วยท่านในการตัดสินใจซื้อขายไบนารี่ ออฟชั่น  ในกราฟแท่งเทียน 1 นาที โดยใช้ระยะการเปิดสัญญาซื้อขาย 1 นาที  นอกจากนั้นยังสามารถช่วยทำนายผลในกราฟที่มีไทม์เฟรมใหญ่กว่า เช่น กราฟ 30 นาที , 1 ชั่วโมง ไปจนถึง กราฟวัน เป็นต้น

 

การใช้งานโปรแกรม ฟีนิกซ์ เทรดดิ้ง

โปรแกรมฟีนิกซ์ เทรดดิ้ง  จะมีโปรแกรมอยู่ 3 ส่วน ดังนีั

1.โปรแกรมหลัก  เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นจากสถิติกราฟแท่งเทียน ซึ่งจะอยู่บริเวณกลางของหน้าจอโปรแกรม

2.โปรแกรมช่วยเหลือ Help 1 และ Help 2 เป็นโปรแกรมที่ใช่ช่วยเหลือโปรแกรมหลักในกรณีที่โปรแกรมหลักเริ่มทำนายผลไม่ดี โดยส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม Help 1 เข้าช่วยเหลือ

ทั้งนี้ให้วิเคราะห์และประเมินผลทั้ง Help 1 และ Help 2 ด้วย ขณะใช้งาน   โดยโปรแกรมช่วยเหลือนี้ถูกจัดทำขึ้นจาก Conditions Criteria

3.โปรแกรมความสัมพันธ์ จะใช้ระหว่างการเทรด โดยในบางครั้งอาจใช้ในช่วงที่โปรแกรมหลักให้ค่าผลทำนายในช่วงที่ไม่ดี  เช่น ช่วยที่มี L หลายชุดคำสั่ง  โดยโปรแกรมความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นจาก Conditions ของโปรแกรม Help 1 และ Help 2 นำมาทำให้เกิดความสัมพันธ์กัน และออกมาเป็นคำสั่งซื้อขาย

 

 

โพสที่มีเนื้อหาใกล้เคียง