Technical , Method

Technical , Method

การเทรดซื้อขายโดยใช้ Technical หรือระบบวิธีการ Method

เทรดเดอร์เทคนิคคอล มักจะมีเครื่องมือ , อินดิเคเตอร์ , ระบบ หรือวิธีการ ที่อาจคล้ายกันหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถนัดใน และความเเม่นยำ โดยอาศัยประสบการณ์ของเทรดเดอร์เอง หรือ คนรู้จัก หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ แต่เทรดเดอร์ต้องเข้าใจว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงในด้านราคา ไม่ว่าจะเป็น ราคาอัตราของคู่เงิน ราคาหุ้น ราคาสินค้า commodity

มีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ดังนั้น ไม่มีเครื่องมือใดที่จะให้ความแม่นยำชนิดเต็ม 100% และยิ่งนำมาใช้ในข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดการเบี่ยงเบนได้เสมอ

โดยประสบการณ์อินดิเคเตอร์จะเป็นเครื่องมือช่วยคาดการแนวโน้ม แต่เทรดเดอร์ที่เป็น Day Trader ในหุ้น มักต้องการเครื่องมือช่วยทำนายผลกราฟรายวัน ซึ่ง Day Trader จะไม่ซื้อขายในทุกวัน แต่จะหาโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมในการเปิดออเดอร์ซื้อขาย

โพสที่มีเนื้อหาใกล้เคียง