ก่อนท่านจะเทรด…จะเลือกใช้ “โบรกเกอร์” ไหนดี?

โบรกเกอร์ไหนดี

การเลือกโบรกเกอร์ผู้ให้บริการเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่านพิจารณา และเปรียบเทียบข้อเสนอ/การให้บริการของแต่ละโบรกเกอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ การเทียบสัญญาณกราฟแท่งเทียน  โบรกเกอร์แต่ะละโบรกเกอร์อาจมีสัญญาณเหมือนกัน หรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าโบรกเกอร์นั้นรับสัญญาณกราฟมาจาก Provider รายใด ส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นการที่ Provider ผู้ส่งสัญญาณให้โบรกเกอร์มีมากกว่า 1 แหล่ง   ดังนั้นจึงเกิดความแตกต่างในกราฟไทม์เฟรมเล็ก และกราฟไทม์เฟรมใหญ่ได้  เช่น กราฟแท่งเทียน 1 นาทีเป็น และกราฟแท่งเทียนรายวัน เป็นต้น

จากประสบการณ์ และข้อมูลเปรียบเทียบในเรื่องของ Platform , สัญญาณของกราฟแท่งเทียน

เรายังขอแนะนำ iq option  และ XM  ผู้ให้บริการสำหรับเทรดซื้อขาย ไบนารี่ ออฟชั่น และฟอเร็กซ์

*โบรกเกอร์ที่แนะนำทั้ง 2 นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน แต่เกิดจากการใช้งานจริง

 

โพสที่มีเนื้อหาใกล้เคียง